راهنمای طبیعت گردی

توضیحات کامل دوره

شایستگی ها:

شناخت اکوسیستم

شیوه استقرار زندگی در طبیعت

شناخت حیات وحش

تشخیص غارها و کوه ها و زمین شناسی

شناخت انواع اقلیم اب و هوایی

شناخت گونه های گیاهی ایران

شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت

اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده