متصدی البسه هتل

توضیحات کامل دوره

1
سازماندهي و تجزیه و تحلیل تشكیلات هتل
2
سازماندهي و تجزیه و تحلیل بخش لباسشویي هتل
3
برقراري ارتباط مؤثر با میهمانان و مشتریان هتل
4
کنترل و بازبیني انواع البسه
5
تا کردن و علامت گذاري لباس ها
6
دریافت و تحویل البسه میهمانان هتل Valet , Delivery ) )
7
نگهداري البسه و ملزومات پارچه اي در هتل
٨
ثبت هزینه هاي خدمات لباسشویي