مسئول نقلیه

توضیحات کامل دوره

مسئول نقليه كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي بتواند با به كارگيري مهارت هاي مديريتي به نظارت بر امور بيمه، قرارداد ها، سرويس هاي اياب ذهاب و تعمير و سرويس خودروها بپردازد و امور نقليه سازمان را هدايت و رهبري كند.

طول دوره آموزشی 100 ساعت است که شامل 60 ساعت آموزش نظری و 40 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.