منشی انتظامات

توضیحات کامل دوره

اين شغل از سری مشاغل گروه شغلی اداری است که وظیفه اصلی آن هماهنگی به منظور انجام امور انتظامی در زمان و مكان مناسب می باشد که به واسطه نگارش انواع متون گزارشی، برنامه ريزی امور، تكمیل انواع فرم های سیستم انجام می پذيرد و با مشاغل سرپرست انتظامات و مدير سیستم در ارتباط می باشد.

طول دوره آموزشی 91 ساعت است که شامل 31 ساعت آموزش نظری و 57 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.