مدیر ارشد

توضیحات کامل دوره

مدير ارشد كسي است كه با گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند با به كارگيري مهارت هاي ادراكي و سياست ها و روابط متقابل بين واحدهاي سازمان بپردازد و مفهومي به طراحي و تجزيه و تحليل مسائل
توانايي هماهنگ نمودن و يكپارچه كردن فعاليت ها و منابع سازمان را داشته باشد.

طول دوره آموزشی 120 ساعت است که شامل 92 ساعت آموزش نظری و 28 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.