متصدي دفاتر اسناد رسمی

توضیحات کامل دوره

متصدي دفاتر اسناد رسمي شغلي از زير مجموعه گروه اداري است كه شامل وظايفي از قبيل تنظيم انواع سند؛ محاسبه حق الثبت و حق التحرير ؛ ثبت سند ؛ فسخ معامله ؛ تصديق امضا و انجام كليه وظايف مربوط به دفاتراسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مي باشد و با مشاغلي همچون سردفتري و دفترياري در ارتباط است.

طول دوره آموزشی 60 ساعت است که شامل 23 ساعت آموزش نظری و 37 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.