کارمند امور اداري

توضیحات کامل دوره

کارمند امور اداری شغلی است در حوزه اداری که شامل شایستگی هایی از قبیل ارتباط با واحدهای سیستم سازمانی و ارباب رجوع انجام امور استخدامی و تشکیل پرونده پرسنلی اجرای احکام بر اساس قوانین و مقررات اداری، رفاهی، بیمه و بازنشستگی مکاتبات اداری، نگارش و گزارش نویسی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی ثبت ورود و خروج نیروی انسانی نگهداری و حفظ اسناد و مدارک امور اداری تفکیک اوراق و اسناد زائد جهت امحاء و تندخوانی می باشد و با کارشناس امور اداری در ارتباط می باشد .

طول دوره آموزشی 350 ساعت است که شامل 125 ساعت آموزش نظری و 225 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.