کارگر خدماتی

توضیحات کامل دوره

كارگر خدماتي در حوزه خدمات ،از مشاغل گروه شغلي امور اداري بوده ووظايف آن شامل: انجام دادن نظافت محيط داخلي اداري- انجام دادن نظافت سرويس هاي بهداشتي- انجام دادن نظافت محوطه اداري
-جمع آوري ، تفكيك و انتقال زباله محل تعيين شده- رعايت نمودن اصول بهداشت فردي و اجتماعي- رعايت نمودن مقررات اداري و آداب اجتماعي در برقرار ارتباط با پرسنل و ارباب رجوع- پيشگيري از حوادث ضمن كار و بكارگيري اصول ايمني- جابجايي لوازم وحمل وسايل و لوازم اداري به محل تعيين شده- رسيدگي ونگهداري ازگياهان موجوددرساختمان است وبا مشاغل،خدمتكار، نظافتچي و پيشخدمت اداري در ارتباط است.

طول دوره آموزشی 80 ساعت است که شامل 8 ساعت آموزش نظری و 24 ساعت آموزش عملی و 48 ساعت کارورزی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.