سرایدار

توضیحات کامل دوره

سرايدار از مشاغل حوزه خدمات گروه امور اداري بوده و شامل وظايف: انجام نظافت محوطه ساختمان( داخل و خارج )، جمع آوري و انتقال زباله از درب منازل ساكنين، رسيدگي به گلدانها و فضاي سبز، كنترل ورود و خروج افراد و مراقبت از امنيت ساختمان وواحد ها، سركشي به تاسيسات(گرمايشي ،سرمايشي وبرقي... )ساختمان و گزارش خرابي به مدير ساختمان، بكارگيري اصول ايمني و بهداشت (فردي و اجتماعي) است و با مشاغل كارگر خدماتي و مدير ساختمان و نگهبان در ارتباط است.

طول دوره آموزشی 32 ساعت است که شامل 8 ساعت آموزش نظری و 24 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.