تحصیل دار

توضیحات کامل دوره

تحصیلدار شغلی است در حوزه امور اداری و شایستگی هایی از قبیل دریافت، تحویل اسناد و مدارک درون شرکتی، رسیدگی به امور صندوق های پستی وتحویل نامه ها به اشخاص مربوطه، انجام امور بانکی، انجام امور پستی، انجام امور بیمه و گزارش نویسی را دارد و این شغل با تحصیلدارانی که با کارکنان و روسای شرکتها و ادارات وکارمندان بیمه و بانک و پست در ارتباطند در تعامل می باشد.

طول دوره آموزشی 105 ساعت است که شامل 25 ساعت آموزش نظری و 65 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.