پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها

توضیحات کامل دوره

شرح استاندارد آموزش شغل استاندارد پيشخدمت مراسم و تشريفات در سازمان ها از مشاغل حوزه خدمات گروه امور اداري بوده و شامل شايستگي هاي : شناسايي ساختار انواع اجلاس و ضيافت ها در سازمان ها، بكارگيري اصول بهداشت فردي و پوشش مناسب درارائه سرويس ها ، برقراري ارتباط كلامي و غير كلامي در انواع مراسم و جلسات رسمي، بكارگيري روش هاي انجام پذيرايي در مراسم بين المللي/ ديپلماتيك و ،VIP سرويس دهي و پذيرايي در انواع مراسم، پذيرايي تشريفات و رسمي، پيشگيري از حوادث و كمكهاي اوليه و نحوه بكارگيري جعبه كمكهاي اوليه است ، و با مشاغل پيشخدمت اداري، ميزبان، مسئول تشريفات در ا رتباط مي باشد.

طول دوره آموزشی 60 ساعت است که شامل 15 ساعت آموزش نظری و 45 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.