اپراتور پاسخگوي مشترکین تلفن همراه

توضیحات کامل دوره

اپراتور پاسخگوي مشتركين تلفن همراه، در حوزه خدمات از مشاغل گروه شغلي امور اداري بوده و وظايف آن شامل: تحويل كابين، آماده سازي تجهيزات و ابزارموجود در كابين اپراتور براي شروع كار، گوش دادن به درخواستهاي تماس گيرندگان، مراجعه به منابع اطلاعاتي خاص مربوطه در صورت نياز، ارائه پاسخ مناسب وراهنمايي به تماس گيرندگان در خصوص خدمات، ارجاع درخواست ارتباط با ناظران فني( سوپروايزرها) ، سرپرستان و همكاران مي باشدو، (CRM) ومشكلات احتمالي به واحد مربوطه از طريق ارسال تيكت يا با مشاغل تلفنچي، اپراتور تلفن تلفنخانه در ارتباط است.

طول دوره آموزشی 96 ساعت است که شامل 16 ساعت آموزش نظری و 48 ساعت آموزش عملی و32 ساعت کارورزی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.