نگارنده ي متون خارجی(آئین نگارش)

توضیحات کامل دوره

نگارنده مكاتبات عمومي به زبان بيگانه كسي است كه از عهده نگارش انواع پاراگراف، نامه هاي شخصي، نامه هاي رسمي، نامه هاي حرفه اي، نامه درخواست شغل و تحصيل در دانشگاه برآيد .

طول دوره آموزشی 186 ساعت است که شامل 72 ساعت آموزش نظری و 114 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.