نگارنده متون فارسی (آیین نگارش)

توضیحات کامل دوره

نگارنده متون فارسي كسي است كه بتواند از عهده خواندن، درك مطالب و نگارش كليه متون فارسي، ويرايش و تصحيح تايپي آنها برآيد.

طول دوره آموزشی 240 ساعت است که شامل 60 ساعت آموزش نظری و 180 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.