لیست دوره های خدمات تغذیه ای

آشپز سنتی

kavoshmehr.com

آشپز سنتی

رزرو
آشپز غذاهای فوری (فست فود)

kavoshmehr.com

آشپز غذاهای فوری (فست فود)

رزرو
آشپزى مخصوص- روز

kavoshmehr.com

آشپزى مخصوص- روز

رزرو
کباب زنى و تخته کار

kavoshmehr.com

کباب زنى و تخته کار

رزرو
آشپز غذاهاي رژيمي

kavoshmehr.com

آشپز غذاهاي رژيمي

رزرو
آشپز غذاهای گیاهی

kavoshmehr.com

آشپز غذاهای گیاهی

رزرو
آشپز ملل

kavoshmehr.com

آشپز ملل

رزرو
طباخ آبزيان

kavoshmehr.com

طباخ آبزيان

رزرو
برنامه ريز امور تغذيه خانواده

kavoshmehr.com

برنامه ريز امور تغذيه خانواده

رزرو
دسرساز بين المللي

kavoshmehr.com

دسرساز بين المللي

رزرو
تزئین کیک

kavoshmehr.com

تزئین کیک

رزرو
شیرینی پزى بدون فر(اجاق کارى)

kavoshmehr.com

شیرینی پزى بدون فر(اجاق کارى)

رزرو