لیست دوره های معماری

طراح معماري با نرم افزار3D-Max

kavoshmehr.com

طراح معماري با نرم افزار3D-Max

رزرو
تزئین کننده فضاي داخلي

kavoshmehr.com

تزئین کننده فضاي داخلي

رزرو
طراح معماري داخلي(درجه1)

kavoshmehr.com

طراح معماري داخلي(درجه1)

رزرو
پرزنته و شيت بندي معماري به كمك نرم افزار Photoshop

kavoshmehr.com

پرزنته و شيت بندي معماري به كمك نرم افزار Photoshop

رزرو
طراح داخل منازل مسکوني با نرم افزار 3D – HOMEINTERIORS

kavoshmehr.com

طراح داخل منازل مسکوني با نرم افزار 3D – HOMEINTERIORS

رزرو
طراحي نماي ساختمان با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگيري با پلاگين vray

kavoshmehr.com

طراحي نماي ساختمان با استفاده از نرم افزار 3DMAX و رندرگيري با پلاگين vray

رزرو
طراح معماري داخلي

kavoshmehr.com

طراح معماري داخلي

رزرو
نقشه کش ساختمان با نرم افزار Auto CAD

kavoshmehr.com

نقشه کش ساختمان با نرم افزار Auto CAD

رزرو
نقشه كشي معماري درجه 1

kavoshmehr.com

نقشه كشي معماري درجه 1

رزرو