لیست دوره های صنایع پوشاک

دوزنده پوشاك حمام

kavoshmehr.com

دوزنده پوشاك حمام

رزرو
شلوار دوز زنانه

kavoshmehr.com

شلوار دوز زنانه

رزرو
سری دوز سرویس خواب

kavoshmehr.com

سری دوز سرویس خواب

رزرو
سرويس كار ماشين هاي دوخت خانگي

kavoshmehr.com

سرويس كار ماشين هاي دوخت خانگي

رزرو
دوزنده لباس بدون الگو

kavoshmehr.com

دوزنده لباس بدون الگو

رزرو
دوزنده چادر و مقنعه

kavoshmehr.com

دوزنده چادر و مقنعه

رزرو
تعمیرکار لباس

kavoshmehr.com

تعمیرکار لباس

رزرو
سري دوزحرفه اي

kavoshmehr.com

سري دوزحرفه اي

رزرو
تريكودوز

kavoshmehr.com

تريكودوز

رزرو
طراح لباس مردانه

kavoshmehr.com

طراح لباس مردانه

رزرو
فروشنده پوشاک

kavoshmehr.com

فروشنده پوشاک

رزرو
دوزنده کیف پارچه اي

kavoshmehr.com

دوزنده کیف پارچه اي

رزرو