لیست دوره های تولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

توسعه دهنده پایگاه داده باMYSQL

kavoshmehr.com

توسعه دهنده پایگاه داده باMYSQL

رزرو
توسعه دهنده صفحات وب باPHP

kavoshmehr.com

توسعه دهنده صفحات وب باPHP

رزرو
تولیدوتوسعه دهنده سیستم های محتوا باWORDPRESS

kavoshmehr.com

تولیدوتوسعه دهنده سیستم های محتوا باWORDPRESS

رزرو
تولیدوتوسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

kavoshmehr.com

تولیدوتوسعه دهنده پایگاه های اینترنتی

رزرو
شهروندالکترونیک(E-CITIZEN)

kavoshmehr.com

شهروندالکترونیک(E-CITIZEN)

رزرو
کاربر نرم افزار اداری

kavoshmehr.com

کاربر نرم افزار اداری

رزرو
کاربررایانه

kavoshmehr.com

کاربررایانه

رزرو